درباره ما

درباره ما

تولیدی لوزعسل مهرگیاه –علمداری

با شعار مهرگیاه سلامتی با شهد گیاه

تولیدکننده مواد غذایی ارگانیک و بیش از نیم قرن تجربه در تولید عسل و فرآورده های عسلی

برآن شد تا با توجه به نیاز جامعه جهت حذف یا کم کردن روغن و شکر در مواد غذایی

لتک را که به صورت خانگی تولید میشد ، به همان صورت سنتی

در بازار عرضه نماید.